Ατομικές προπονήσεις μετά τον Sars-Covid-19

Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 1868/17-05-2020, δημοσιεύθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για τη Β’ φάση επανεκκίνησης του ερασιτεχνικού (και επαγγελματικού) αθλητισμού.
 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ, στο άθλημα του ποδοσφαίρου, μόνο στις ομάδες της Super League 1 επιτρέπεται η έναρξη των ομαδικών προπονήσεων. Στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο γυναικών και ανδρών, τα τμήματα ανάπτυξης και του υπόλοιπου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, επιτρέπονται μόνο οι ατομικές προπονήσεις.
 
Οι ομαδικές προπονήσεις για τις ερασιτεχνικές ομάδες και τα τμήματα υποδομής, στο γήπεδο, με καθοδήγηση προπονητή, συντονισμένα και οργανωμένα (σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού), θα πρέπει να περιμένουν λίγες ημέρες ακόμα.
 
Πιο συγκεκριμένα:
 • Στο 1ο άρθρο του ΦΕΚ, στις παραγράφους 17, 18 και 19, ορίζεται πως απαγορεύεται η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, δραστηριότητες αθλητικών ομίλων και εγκαταστάσεις γυμναστικής.
   
 • Στο 3ο άρθρο όμως ορίζονται οι εξαιρέσεις από τις 18-05-2020.
  • Όσον αφορά τις ομαδικές προπονήσεις, ορίζονται στην πρώτη παράγραφο, στα εδάφια β, γ, και δ, τα αθλήματα για τα οποία επιτρέπεται ομαδική προπόνηση.
  • Στη δεύτερη παράγραφο μάλιστα του άρθρου 3, ορίζεται ρητά για το ποδόσφαιρο πως επιτρέπεται η ομαδική προπόνηση αποκλειστικά των ομάδων της Super League 1.
  • Ως εκ τούτου, όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις του ποδοσφαίρου, ανήκουν στο α εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, όπου ορίζει πως “Επιτρέπεται η λειτουργία όλων των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών (Α.Α.Ε.) ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και τις 31.12.2007) και με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα.
  • Το Παράρτημα για το ποδόσφαιρο ως ομαδικό άθλημα αναφέρει πως:
   • Σε γήπεδο διαστάσεων 11Χ11 επιτρέπονται 60 άτομα κατ’ ανώτατο όριο, σε γήπεδο διαστάσεων 7Χ7 επιτρέπονται 30 άτομα κατ’ ανώτατο όριο, και σε γήπεδο διαστάσεων 5Χ5 20 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας).
   • Για τις λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις έως 600 τ.μ. επιτρέπεται 1 άτομο ανά 25 τ.μ. ενώ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις άνω των 600 τ.μ. επιτρέπεται 1 ατομο ανά 25 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ. και 1 άτομο ανά 50 τ.μ. για τα υπόλοιπα τ.μ.
   • Για τα κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια επιτρέπεται 1 άτομο ανά 30 τ.μ.
   • Αναφέρει επίσης πως επιτρέπεται η χρήση μπάλας ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του αθλήματος στο πλαίσιο αποκλειστικά και μόνο ατομικής προπόνησης, με σκοπό τη βελτίωση της ατομικής τεχνικής.
Εφόσον ορίζεται λοιπόν ρητώς πως επιτρέπεται η έναρξη προπονήσεων της Super League 1, οι περιορισμοί για τα γήπεδα ποδοσφαίρου σε ομαδική προπόνηση αφορούν αυτή και μόνο την κατηγορία.
Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις, αθλητές σωματείων από 13 ετών και άνω στην περίπτωσή μας, εμπίπτουν στην ατομική προπόνηση με τους όρους χρήσης των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο αριθμός των ατόμων που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, συμπίπτει περίπου με τον αριθμό των ατόμων στα γήπεδα ποδοσφαίρου.
Αν και είμαστε λοιπόν σε αναμονή έναρξης των προπονήσεων, οι αθλήτριες και αθλητές του ποδοσφαίρου, μπορούν να ξεκινήσουν ατομική προπόνηση φυσικής κατάστασης, ενδυνάμωσης και χειρισμού μπάλας, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί.
Να σημειωθεί πως η έναρξη των ομαδικών προπονήσεων, όταν επιτραπούν αυτές για τα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα, προϋποθέτει πως θα τηρηθούν αυστηρά οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσα από τη σχετική ιστοσελίδα της:

Ως εκ τούτου, σε πρώτη φάση, θα πρέπει να γίνει ιατρικός έλεγχος στις αθλήτριες-ές για να συμπληρωθεί το έντυπο Προαγωνιστικού Ιστορικού και η κατάλληλη Ιατρική Βεβαίωση. Ο έλεγχος θα προγραμματιστεί να γίνει σε ανοιχτό χώρο και κατόπιν ραντεβού.

Γυμναζόμαστε – Μένουμε υγιείς

Posted in Νέα.